Reguleringsplan for Slåttekås-Årnes ble vedtatt i 2012. Det jobbes i dag med et konkurransegrunnlag. Vi planlegger utlysning av en totalentreprise tidlig i 2016 og byggestart høsten 2016. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2018.

Vedtatte reguleringsplaner: