Dei siste vekene har arbeidet vore i gang for fullt i Sjøormporten tunnel. Til no har vi arbeidt slik at vi har kunna slept bilar igjennom tunnelen i ei retning av gangen. Vi har grave oss heilt ned til reint fjell under det eine køyrefeltet. Her har vi blant anna lagt ned nye vass-røyr og trekkerøyr til alle elektriske leidningar som skal vere i tunnelen.

Dette og meir til kan du lese om i vedlegga under denne teksten.