Vegen har vore stengd i fleire månader. Stenging av riksvegen har vore avgjerande for å halda god framdrift på prosjektet. Stodiparsellen på strekninga er no bygd ferdig.

 

Film: Hovden Hytteservice AS