Reguleringsplanane blei godkjente av kommunestyre i Seljord i september 2014 og november 2018. .Planane kan du laste ned frå denne sida.