Den nye vegen fra Skyggestein til Skjelbredstrand reduserer lengden på rv. 36 med cirka en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår. Den nye vegen inkluderer to nye rundkjøringer, flere bruer og to miljøtunneler.

Målet med den nye vegen er å bedre de trafikale forhold med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Dette vil igjen bidra til å redusere klimagassutslipp og å danne et bedre miljø.