Geiteryggen-Skjelbredstrand

Filmen viser planlagt ny riksveg 36 med start ved Geiteryggen flyplass i øst, langs dagens Voldsvegen før den svinger av og ender på Skjelbredstrand i vest.

 

Skjelbredstrand-Geiteryggen

Filmen starter på Skjelbredstrand i vest og kjører langs ny planlagt riksveg 36 over Klovholt til den møter og følger dagens Voldsvegen opp til Geiteryggen i øst.