Den gamle riksveg 36 og Brekkasvingene var en trafikksikkerhetsutfordring som begrenset inn- og utkjøring fra Skien i nord, særlig for næringstransporten. Det nye vegen som teller 3,5 kilomter reduserer lengden på strekningen med en kilometer og de vanskelige Brekkasvingene utgår.

Som et av de to store vegprosjektene i Bypakke Grenland er målet med den nye vegen å bedre de trafikale forhold med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Dette vil igjen bidra til å redusere klimagassutslipp og å danne et bedre miljø.

Den nye vegen ble avduket 27. november av Statens vegvesen, entreprenør Implenia AS, ordførerne i bypakkesamarbeidet og ordfører i Nome.