Statens vegvesen planlegger en sykkelekspressveg mellom Skien og Porsgrunn, på vestsida av elva. Sykkelekspressvegen skal bli en høystandard sykkelveg der alle typer syklister kan sykle raskt og direkte på hele strekningen. Målet er at det skal være enkelt og raskt å komme seg fram, slik at flere kan bytte ut bilen med sykkel, og bidra til en økning i sykkelandelen.