Trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på ca. 22 km av riksveg 3 fra Rendalen grense til Alvdal Skurlag i Alvdal kommune.

Arbeid som skal utføres er: Breddeutvidelse til 9 m vegbredde, utskifting av stikkrenner, sideterreng.