Forslag til reguleringsplan som legger til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på ca. 22 km av riksveg 3 fra Rendalen grense til Alvdal Skurlag i Alvdal kommune.