Planforslaget

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader kan sendes innen 1. oktober 2018 til:

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med Ole Fossum på tlf. 62 55 36 99 eller e-post ole.fossum@vegvesen.no