Prosjektet omfatter reguleringsplanlegging av den 9,6 km lange strekningen mellom Nåverdalsbrua og Gullikstad i Rennebu kommune.