Reguleringsplan, planprogram, konsekvensutredning og kommunedelplan: