Det er krevende å drive veganlegg under de omstendighetene verden lider under nå. Både mannskap og leveranser settes på prøve.

-Hele byggherreorganisasjonen er per i dag på hjemmekontor. Dette er ett av mange tiltak vi gjør for å både drive anleggetmed samtidig følge opp helsemyndighetenes pålegg om smittereduserende tiltak. Ingen av de vegvesenansatte i prosjektet er per i dag smittet, men vi har en medarbeider i karantene. Medarbeideren deltok i et møte der det i etterkant ble påvist koronasmitte. Karantenetiden er snart over og det er ingen tegn eller symptomer på smitte sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Anlegget har tilnærmet full produksjon

Per i dag er det full produksjon i anlegget mellom Løten og Elverum. Samtidig følger prosjektet helsemyndighetenes pålegg og bestemmelser.

-Våre folk har tar med seg tjenestebilene hjem slik at de kan reise direkte mellom hjemmekontor og anlegget. Dette er et av mange tiltak vi gjør for å holde folk i arbeid sier Stensbye.

-Jeg må få lov til å skryte av entreprenøren vår Skanska. Vi er imponert over den innsatsen de legger ned for å holde julene i gang.

Kan bli krevende fremover

-Vi går en usikker tid i møte. Vi aner ingen ting om hvordan viruset vil utvikle seg og heller ikke på hvilken måte og i hvor stort omfang anlegget vårt blir berørt. Vi følger opp situasjonen daglig og justerer tiltakene deretter. Det som kan stoppe anlegget nå er et større koronautbrudd på mannskapsriggen, ytterligere påbud fra helsemyndighetene og ev ytterligere reduksjon i flyrutene slik at mannskapet som kommer fra hele Skandinavia ikke kommer seg på jobb sier Stensby.

Åpen dag avlyses fremover

Åpen dag som vi har arrangert hver første tirsdag i måneden avlyses inntil videre. Vi kommer tilbake med informasjon når vi kan starte opp igjen.

Krevende tider i møte: Vi har fortsatt god fremdrift og produksjon i prosjektet, men det kan bli krevende tider fremover sier Taale StensbyeKrevende tider i møte: Vi har fortsatt god fremdrift og produksjon i prosjektet, men det kan bli krevende tider fremover sier Taale Stensbye