Samferdselsminister Knut Arild Hareide var tydelig imponert over den nye motorvegen mellom Løten og Elverum. 1. juli el-syklet han drøye fem km. sammen med Statens vegvesen og SkanskaSamferdselsminister Knut Arild Hareide var tydelig imponert over den nye motorvegen mellom Løten og Elverum. 1. juli el-syklet han drøye fem km. sammen med Statens vegvesen og Skanska

Det er onsdag og klokken er 10. Vi står på den splitter nye firefelts rv. 3/25 ved Tønset i Løten og venter. Mot oss kommer 11 syklister i god fart på svart nylagt asfalt.

Stemningen er god da følget stopper, og Hareide forteller en historie fra en biltur nedover Østerdalen med sin mor.

-Vi passerte et skilt mot Løten da mor sa. Løten, det var det noe kjent med. Jeg ble litt bekymret, men roet meg raskt da hun fortalte videre. Det er her på Løten at det produseres messelys, fortalte statsråden lattermildt.

Det er ikke mer enn en måned til hele den 27 km lange strekningen skal åpnes for trafikk. Det har tatt 26 måneder siden daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok første spadestikk.

1,5 milliarder billigere

Hareide var imponert over jobben Vegvesenet og Skanska har gjort sammen på motorvegstrekningen. Prislappen på prosjektet er 5,5 mrd. kroner. Dette inkluderer drift og vedlikehold i 20 år. Prisen er 1,5 mrd nok lavere enn styringsrammen. Prosjektet åpnes også tre måneder før planlagt.

Norges mest avanserte kontrollstasjon

Hareide fikk en grundig gjennomgang av noe av det avanserte utstyret til bruk i kontroll av kjøretøy. Leder av kontrollstasjon, Geir Thomas Finstad guidet med stø hånd.Hareide fikk en grundig gjennomgang av noe av det avanserte utstyret til bruk i kontroll av kjøretøy. Leder av kontrollstasjon, Geir Thomas Finstad guidet med stø hånd.

Hareide var mektig imponert over Ånestad trafikkstasjon. Denne bygges helt ny som del av OPS-prosjektet. Han fikk en kort orientering av utekontrollsjef Kjetil Wigdel før leder av kontrollstasjonen, Geir Thomas Finstad geleidet statsråden og hans følge gjennom kontrollstasjonen.

To-, tre- og firefeltsveg

Prosjektleder Taale Stensbye loset statsråden trygt frem til Ånestad kontrollstasjon etter sykkelturen.Prosjektleder Taale Stensbye loset statsråden trygt frem til Ånestad kontrollstasjon etter sykkelturen.

Fra Ommangsvollen i sør frem til Tønsetkrysset bygges 2-feltsveg med midtdeler. Videre fra Tønset til Åkroken i Elverum bygges firefelts veg med midtdeler. Videre nordover mot Svingen rasteplass er vegen bygget som 2-feltsveg med forbikjøringsfelt og midtdeler. Fra Åkroken og inn mot Basthjørnet og Elverum er det bygget firefelts veg. Denne vegen ble bygget i egen entreprise og sto ferdig i 2017.

I OPS-prosjektet er det bygget 28 konstruksjoner, hvorav åtte bruer i tre, tre toplanskryss, to t-kryss, to viltoverganger, viltgjerde langs hele vegen og et sammenhengende tilbud til gående og syklende.