Nå er vi i gang: F.v. Prosjektleder Taale Stensbye, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionvegsjef, Per Morten Lund og prosjekteringsleder Arne Meland.Nå er vi i gang: F.v. Prosjektleder Taale Stensbye, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionvegsjef, Per Morten Lund og prosjekteringsleder Arne Meland.

Tirsdag tok samferdselsministeren det første «spadestikket» for OPS-prosjektet rv.3/rv.25 Løten-Elverum. I løpet av drøye to år skal det bygges 26 km motorveg. I prosjektet inngår også lokalveger, en kontrollstasjon og gang- og sykkelveger.

-Prosjekt kan måle seg med hvilken som helst veiutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.-Prosjekt kan måle seg med hvilken som helst veiutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Trafikksikkerhet og forutsigbar reisetid

-Rv. 3/ rv. 25 er en viktig veg lokalt for å knytte Elverum og Hamar tettere sammen som bo- og arbeidsregion. Vegstrekningen er også viktig regionalt, spesielt med tanke på godstransporten mellom Oslo og Trondheim. Ny firefelts veg med midtdeler vil gi økt trafikksikkerhet og en mer forutsigbar reisetid sa regionvegsjef Per Morten Lund i sin åpningstale. 

Johnsen, nå får du det som du vil, den nye firefeltsvegen vil få fartsgrense på 110 mot dagens 70 km/t sa Lund med glimt i øyet og nikket mot stortingsrepresentant Tor André Johnsen, og høstet latter fra de fremmøtte.Johnsen, nå får du det som du vil, den nye firefeltsvegen vil få fartsgrense på 110 mot dagens 70 km/t sa Lund med glimt i øyet og nikket mot stortingsrepresentant Tor André Johnsen, og høstet latter fra de fremmøtte.

-Trafikantene vil merke at vi er der. Det vil bli nedsatt hastighet og vi må bygge noen rundkjøringer som følge av utbyggingen. Men det er ikke så ille, beregn ti minutter ekstra på reisen så vil dette gå bra, sa prosjektleder og løtenssokning, Taale Stensbye til NRK.

Første på 10 år

Rv. 3/ rv. 25 er første OPS-prosjekt (offentlig-privat-samarbeid) siden OPS Agder for mer enn ti år siden. Entreprenørselskapet Skanska med sitt OPS-selskap Hedmarksvegen AS står ansvarlig for bygging, drift i 20 år, samt finansiering i byggeperioden. I sum er verdien på kontrakten 5,5 milliarder kr. hvorav 2,5 mrd. er knyttet til selve byggingen. Det er den største enkeltkontrakten som er inngått i anleggsbransjen i Norge.

-Dette blir Norges største vegprosjekt, en kontrakt som er enormt stor, og som gir en bedre veg med 110 km/t fartsgrense. Den blir ferdig på drøyt to år, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRKs distriktssending.

Samferdselsministeren utførte selve markeringen av anleggstarten med 90 tonn tung gravemaskinSamferdselsministeren utførte selve markeringen av anleggstarten med 90 tonn tung gravemaskin

Til stede på markeringen av anleggsstart tirsdag 5. juni. Fra venstre: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, ordfører i Løten Bente Elin Lilleøkseth og Elverums-ordfører Erik Hanstad (bak).Til stede på markeringen av anleggsstart tirsdag 5. juni. Fra venstre: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, ordfører i Løten Bente Elin Lilleøkseth og Elverums-ordfører Erik Hanstad (bak).

Innsparing på 20 prosent

-Gjennom flere og lange runder med de tre finalistene har vi forhandlet fram et meget god prosjekt. Vi har gjennom et års tid knadd løsninger, regnet på mengder og diskutert alternativer. Entreprenørene som har vært med å påvirke løsninger og risikoprofil. Det er det som har resultert i avtalen vi har på bordet i dag sier Taale Stensbye.

Kontrakten ligger om lag 1,5 mrd. kr lavere enn tidligere anslag. Det er en teoretisk innsparing på 20 prosent.

-I tillegg sparte vi inn ytterligere 50 mill grunnet gunstig rentenivå da kontrakten ble signert, sier Stensbye.

Fakta om ny riksvei mellom Løten og Elverum

Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 15,2 km 4-felts veg og 10,4 km 2-felts veg med midtrekkverk og bygging av ny kontrollstasjon.

Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og vegen skal åpnes 1. november 2020.

Dette er det første OPS-prosjektet i vegbyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Den tilbudte prisen på 5,5 mrd. kr er 20 prosent lavere enn tidligere kostnadsoverslag

Faktakart over prosjektetFaktakart over prosjektet