- Vi har en rekordrask byggetid sier Taale Stensbye. 16 km 4-felt og 10 km 2-felt med midtdeler. Dette er landets største kontrakt gjennom alle tider (5,5 mrd kr), og hele anlegget åpnes for trafikk senest 1. november til neste år etter ei byggetid på bare 2,5 år og da med en besparelse på 20 % i forhold til anslag.

Utbyggingen av rv. 3/25 i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt med tanke på vegforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen skal også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Åpning høsten 2020

Vegen skal stå ferdig innen 1. november 2020 og OPS-selskapet, Hedmarksvegen AS skal deretter drifte og vedlikeholde vegen i 20 år.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedret bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.