Statens vegvesen i samarbeid med Skanska bygger ny rv. 3/25 mellom Ommangsvollen i Løten og Grundset i Elverum.

Løken driftsbru som krysser rv. 3 ved Ådalsbruk må tas ned for å gjøre plass til ny og bredere rv. 3.

Arbeidene starter lørdag 20. oktober kl. 07.00 og blir avsluttet mandag 22. oktober kl. 06.00. I dette tidsrommet er rv. 3 stengt for all trafikk mellom krysset fv. 241/ rv. 3 og krysset fv. 231/ rv. 3.

Omkjøring skiltes lokalt via fv. 116 Haukstadvegen, fv. 241 Ådalsbrukvegen/ Brynsvegen og fv. 231 Kongsvegen. Modulvogntog tillates ikke å kjøre omkjøringsvegen.

Vogntog oppfordres til å kjøre om rv. 25 Åkersvikakrysset og E6.