Riksvegen med gang- og sykkelveg legges i midlertidig trasé nord for dagens veg for å gi plass til bygging av ny bru og nytt toplanskryss.

Vi bygger en rundkjøring på den midlertidige vegen som skal gi en effektiv og trafikksikker adkomst til anlegget. Anleggsadkomsten og er kun åpen for anleggstrafikk. Vanlig trafikk ledes rett gjennom rundkjøringen.

Vi oppfordrer trafikantene til å vise hensyn i trafikken og følge skiltingen.

Se også rv3og25blogg.skanska.no