Åpning av ny rv. 3 og rv. 25 mellom Løten og Elverum nærmer seg, og Skanska starter nå på siste etappe av ferdigstillelsen av Ånestadkrysset.

Vi bygger ny gang- og sykkelveg og busslomme foran Myklegard. Dette bygges i traseen til dagens rv. 25 foran Myklegard. Vegen stenges permanent som kjøreveg fra onsdag 17. juni 2020. Rv. 25-trafikken legges over i ny, permanent trasé på nordsiden (baksiden) av Myklegard. 

Omkjøringsvegen for rv. 25 vil perioden frem til åpning være forkjørsveg.  

Rv. 3 vil gå i dagens trasé frem til etter vegåpning 30. juli. Bussholdeplassene i Næringsvegen opprettholdes også som i dag.

Vi ber trafikantene kjøre forsiktig og følge skiltingen.