Fra mandag 12. november blir fv. 231 Kongsvegen ved Ommangsvollen lagt om i midlertidig trasé, for å gjøre plass til bygging av nytt kryss.

Krysset mellom rv. 3 og fv. 231 blir flyttet ca. 200 meter sørover. Det blir, som i dag, ikke tillatt å svinge til venstre på rv. 3 fra sør for ordinær trafikk.

Det vil være anleggsvirksomhet i området, med redusert fartsgrense på rv. 3 og fv. 231.

Vi ber trafikantene kjøre forsiktig og følge skiltingen.

Se også: rv3og25blogg.skanska.no