Gundsetmarka er mye brukt av mange mennesker. Det er bra, men det er både farlig og ulovlig å oppholde seg på anleggsområdet. Vær så snill å bruk de merkede kryssingspunktene oppfordrer Stig Johansen og Cathrine Turnage.

-Det er viktig for oss å poengtere at ferdsel ute på anlegget uten nødvendig sikkerhetsopplæring er forbudt og forbundet med høy risiko. Store masseflyttingsmaskiner med store blindsoner og arbeidere som konsentrerer seg nøye om arbeidet som skal utføres. Våre maskinførere og ansatte blir derfor bekymret når de ser folk som beveger seg i linja uten tilstrekkelig verneutstyr og opplæring. Vær så snill å bruk kryssingspunktene oppfordrer Stig Johansen og Cathrine Turnage i hhv Statens vegvesen og Skanska AS (foto: Erik Larsstuen)-Det er viktig for oss å poengtere at ferdsel ute på anlegget uten nødvendig sikkerhetsopplæring er forbudt og forbundet med høy risiko. Store masseflyttingsmaskiner med store blindsoner og arbeidere som konsentrerer seg nøye om arbeidet som skal utføres. Våre maskinførere og ansatte blir derfor bekymret når de ser folk som beveger seg i linja uten tilstrekkelig verneutstyr og opplæring. Vær så snill å bruk kryssingspunktene oppfordrer Stig Johansen og Cathrine Turnage i hhv Statens vegvesen og Skanska AS (foto: Erik Larsstuen)
 

Farlig og forbudt

Statens vegvesen bygger nå i samarbeid med Hedmarksvegen AS og Skanska AS ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum. Anlegget nesten 30 km langt går tvers gjennom turområdet. Det byr på utfordringer.

-Det er gledelig å se at Grundsetmarka er så mye brukt både sommer som vinter. Vi er klar over at anlegget deler turområdet. Vi har derfor lagt til rette for merkede kryssingspunkter over anlegget. De er godt merket både for turgåere og sjåførene. Det er for uvedkommende forbudt å oppholde seg på anleggsområdet. Det er lett å skade seg på installasjoner som ikke er ferdig og det er mye trafikk med store maskiner på anlegget sier HMS-leder i Skanska Cathrine Turnage.

Skansen bru: Kryssingspunktene er godt merket for både brukerne av marka og for maskinførerne. Her kjøres det også ekstra varsomt da det kan være folk som krysser anleggsområdet. (foto: Erik Larsstuen)Skansen bru: Kryssingspunktene er godt merket for både brukerne av marka og for maskinførerne. Her kjøres det også ekstra varsomt da det kan være folk som krysser anleggsområdet. (foto: Erik Larsstuen)

Overgangsfase frem til brua er ferdig

-Kryssingspunktene er godt merket både for turgåerne og for anleggsmaskinførerene. Sjåførene kjører ekstra varsomt ved kryssingspunktene da de er klar over at det kan være folk der. To punkt er dessverre for tiden tatt bort. Det gjelder punktet i lysløypa mellom Grindalsmoen og Djupmyrkoia. Her er vi i sluttfasen med den nye flotte skibrua. Når vi er ferdige med brua kan man krysse helt trygt over anleggsområdet og den fremtidige firefelts rv. 3/25. Vi skal etter planen åpne brua i slutten av oktober. Det andre er kryssingen av stien fra Lerkeveien. Vi bygger en ny sti på baksiden av vollen til Svenkerud. Denne vil da koble sammen stien fra Lerkeveien med overgangsbrua på Svenkerud, og vil vil da få muligheten til å gå en flott rundtur om Djupmyra og Djupmyrskoia, sier Stig Johansen, HMS-rådgiver i Statens vegvesen.

Her ved Skansen bru litt vest for skibrua er det etablert et kryssingspunkt for turgåere. (foto: Erik Larsstuen)Her ved Skansen bru litt vest for skibrua er det etablert et kryssingspunkt for turgåere. (foto: Erik Larsstuen)