I kommunestyrets møte den 25. november 2015 ble en endring knyttet til å legge til rette for bygging av ny kontrollstasjon ved Ånestad vedtatt. Vedtatt reguleringsplan finner du under.

Den 25. mai 2016 vedtok kommunestyret i Løten endring av reguleringsplanen for rv. 3/25 på strekningen Ommangsvollen-Ånestad og ved Lundgård.  Vedtatt plan kan leses under.

Se dokumentene rv. 3/25 Ommangsvollen–Elverum grense