Tid , sted: Åkroken og Ånestad søn. 26 juli kl 15-18

Det blir oppmøte med parkering på hhv. Ånestad i Løten (ved nye Ånestad kontrollstasjon) og på Åkroken i Elverum. På oppmøtepunktene blir det servering av kaffe, brus og kaker og det vil være anledning til å møte og stille spørsmål til sentrale representanter fra Statens vegvesen, Hedmarksvegen AS og Skanska.

Det er ikke noe fast løp eller konkurranse, men veganlegget er åpent for gående, syklende,
rulleski mm. mellom kl 15 og 18.

Det er laget en infofolder i forbindelse med åpningen. Denne ligger vedlagt her og vil også bli utdelt den 26 juli på dagen.
Pga. koronaviruset ber vi om at alle er påpasselige med de kjente smitteverntiltakene.

Vel møtt!

Under er det to skisser som viser fremmøtesteder og områder for parkering. Vi oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle, men er det behov for bil vil det være mulighet til parkering ved den nye Kontrollstasjonen, mens det på Åkroken vil kunne parkeres langs ny 4 feltsveg vest for rundkjøring på Basthjørnet.

Åpen dagÅpen dag