I 2009 viste statistikken for riksveg 3 gjennom Østerdalen at i snitt ble fire mennesker drept, ni ble hardt skadet – og 90 lettere skadet hvert år. En høg ulykkesfrekvens sammenliknet med liknende vegstrekninger. Mange av ulykkene var utforkjøringer, og mye tydet på at årsaken var uoppmerksomhet hos sjåføren.

Statens vegvesen satte i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt og kom fram til tre fokusområder:

Se nærmere beskrivelse av prosjektet i rapporten Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen (Brage)