Gjennom prosjektet har Statens vegvesen ønsket å tilføre rv. 3 gjennom Østerdalen noen kontraster, både i farger og i opplevelser, samtidig som stedsidentiteten blir tatt vare på. Dette for å minske monotonien og øke reiseopplevelsen på strekningen. Derfor ble det innledet samarbeid med de lokale kunstnere Inge Iversen og Linda Bakke som hadde et godt konsept; Elg.

Pop art-stil

Jernbaneundergangen ved Atna har blitt dekorert med elger i “pop art”-stil, og har siden også fått et lysegrønt rekkverk på begge sider av vegen som leder bilisten igjennom undergangen. Det har blitt laget spisebrikker i samme motivet, som kafeteriaer i Østerdalen benytter.

Elggevir som milepæler langs vegen

50 elggevir er hengt opp langs vegen i Stor-Elvdal og Alvdal kommuner. Gevirene er helstøpt i glassfiber-former, med ulike farger. Elggevirene skal på samme måte som jernbaneundergangen motvirke monotonien i Østerdalen, og gi folk impulser og reiseopplevelse med jevne mellomrom. De er satt opp på nøye utvalgte steder. Noen av elggevirene er også lyssatt.
Det skal produseres 50 nye elggevir som settes opp langs rv. 3 i Åmot og Elverum kommuner. Disse vil også variere i oppsetting og farger, slik at bilisten kan forbinde elggevirene med hvor en befinner seg på strekningen.