Østerdalen er preget av mange ulykker også vinterstid. Derfor har det vært viktig å tenke vintersituasjon og tiltak i mørket. Dermed er lys og lyssetting viktig. Her er det sett på eksisterende belysning og hva som kan forbedres, men det er også  vurdert nye elementer som kan lyssettes.

Det er satt lys på noen steder med elggevir, en låve ved Stai og bruer. Lyspunktene er bestemt utfra tilgang på strøm samt avstand til hverandre, slik at det også her blir en jevn puls mellom impulsene.