Det er fjernet og ryddet vegetasjon langs Glomma og andre steder langs rv. 3 der vegen passerer fine utsiktspunkt, bruer eller andre severdigheter. Dette gjør at bilisten får flere impulser og strekningen blir mindre monoton. Som en del av dette er det også tilrettelagt for små-stopp-plass på Stai.