Det skal legges til rette for utvikling av eksisterende veg samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken.