Statens vegvesen har i samarbeid med Rendalen kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan.

Se plandokumentene.

Eventuelle merknader sendes innen 27. mars 2020 til: Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med Ole Fossum på tlf. 90 60 03 59 eller e-post ole.fossum@vegvesen.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Planen blir utarbeidet etter §12-3 og § 3-7.