Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14. februar–27. mars 2020.