Prosjektet gjelder utbedring av eksisterende rv. 3 på en 5 km lang strekning i Stor-Elvdal kommune. Prosjektet omfatter breddeutvidelse, mindre omlegginger, forsterkning av vegen samt utforming av et trafikksikkert sideterreng. Prosjektet er en videreføring av tilsvarende utbedringsprosjekt på rv. 3 fra Opphus nord til Søkkunda bru som stod ferdig høsten 2012.

Prosjektet er ferdig og åpnet.