Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav. I tillegg skal vegen på begge sider av brua tilrettelegges for framtidig videreføring.

Planområdet:

Planområdet Rv. 3 Tunna bru