Tirsdag denne uken vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen følge opp tidligere vedtak om å «sikre og prioritere en rask, sammenhengende og effektiv utbygging av Kjevikveien og rv. 9».

I forbindelse med det sendte Gro-Anita Mykjåland (Sp), styreleder i Region Kristiansand og ordfører i Iveland, en pressemelding der det blant annet stod:

- Dette åpner opp for at vi kan fortsette å jobbe politisk for å få på plass finansieringen av en helhetlig og rask utbygging av denne for oss viktige veistrekningen.

Fra før er det kun satt av 350 millioner kroner til utbedring av veien fra Timenes mot Kjevik, av en total kostnad på 1,6 milliarder. Potten ble ikke økt i høstens statsbudsjett, noe som fikk Mykjåland & co til å reagere. De 350 millionene er prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-23. I tillegg må det bompenger til, skriver fvn.no