Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny firefelts veg for rv. 41 med tilhørende anlegg mellom Timenes og Hamre, og ny tofelts veg mellom kryss ved Hamre og Kjevik lufhavn. Dette er i samsvar med kommunedelplanen som ble vedtatt 18. 02. 2015 av Kristiansand kommune.

Les nærinformasjon som blir distribuert til alle husstander og bedrifter i nærheten av planområdet i slutten av februar 2017.

Merknader og innspill

Alle synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Statens vegvesen bør kjenne til ved oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal eller som e-post: firmapost-sor@vegvesen.no innen 22. mars 2017. 

Innspillene må merkes med «Rv. 41 og rv. 451 Timenes–Kjevik».

Åpen kontordag

Statens vegvesen kommer til å arrangere flere åpne kontordager i løpet av prosjektet.

Første åpne kontordag blir i lokalene til Lanternen på Hamresanden 28. februar fra kl. 16.00 til kl.19.00. Her vil det vil bli anledning til å stille spørsmål og prate med planleggerne i prosjektet. Vel møtt!