Vegen utvides med firefelt fra Timeneskrysset til Hamre, tunnell gjennom Moneheia og fra Hamre og utover snevres vegen inn til to felt og videre i bru over Topdalselva. Deretter fortsetter vegen rundt flystripa til den møter dagens rundkjøring før parkeringsplassen på ved flyplassen. Planen tilrettelegger for at vegen skal gå gjennom rundkjøringer på Timenes, Lauvåsen og Hamre. Det blir tilrettelagt for kollektivtrase og gang- og sykkelveg langs dagens rv. 41 langs Hamresanden.

Planen lå til offentlig ettersyn 07.09.2018–19.10.2018

Presentasjonsbilder som ble vist under det åpne informasjonsmøte 12.09.2018: 

(Statens vegvesen)

Flere bilder: