Prosjektet skal øke fremkommeligheten og tilgjengligheten for gående og syklende langs Hovlandsveien fra Eigerøy bru til Nyåskaiveien. Det skal også tas stilling til om kjørevegen skal utvides, og ev. regulere tiltak som bidrar til en trafikksikker veg.
Vegen har funksjon som en skole- og arbeidsrute for myke trafikanter, og i dag er det bare et smalt fortau på østsiden av Hovlandsveien. Det er derfor behov for å bedre tilbudet for de myke trafikantene.

I 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan som har en gang- og sykkelveg på vestsiden av riksvegen. Under prosjekteringen og forbedredelser til utbygging, dukket det opp forhold som gjor det vanskelig å få gjennomført utbyggingen. Derfor skal det nå ses på en ny løsning på østsiden/sjøsiden av veien.