Fire bussholdeplasser langs riksveg 4 skal oppgraderes slik at de får en bedre løsning både for passasjerer og busser. Holdeplassene skal bli universelt uformet.

De fire holdeplassene:

  • Bjerke avkjøringsrampe fra Sinsenkrysset nordgående
  • Aker sykehus nordgående
  • Linderudsletta sørgående
  • Flaen sørgående