Byggingen av gang- og sykkelvegen langs rv. 4 er avhengig av statlige midler. Prosjektet er derfor satt på vent til midler bevilges.