Arbeidet går ut på å lage en plan for etablering av miljøgate gjennom sentrum som erstatter dagens riksveg 4 når denne legges utenfor sentrum.

Kart - Rv. 4 Miljøgate Gran