Grunnervervet for miljøgata i Gran skal gjennomføres av Gran kommune.