Statens vegvesen har i samarbeid med Gjøvik kommune utarbeidet et forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak for riksveg 4 Ramberget–Kolberg.

Formålet med planen er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet på en strekning av rv. 4 ved å redusere antallet direkte avkjørsler og samle trafikken i gjenværende avkjørsler tilpasset trafikkmengde og bruk. Dette innebærer bygging av ny parallell landbruks- og atkomstveg på østsiden av rv. 4. Reguleringsplanen omfatter disse tiltakene.

Tegning Rv. 4 Ramberget–Kolberg, trafikksikkerhetstiltak