Arbeidsfelleskapet FS Anlegg As og Brødrene Lomheim har fått oppdraget. Kontraktsummen er på 31,2 millionar kroner. Sluttfristen for arbeidet er desember dette året.