Prosjektet var eit samarbeid mellom Statens vegvesen og Leikanger kommune som fekk fornya det kommunale vass- og avløpsanlegget.

Ortofoto som viser planens avgrensning: