Kommunedelplan riksveg 5 Erdal–Naustdal er eit planprosjekt som skal avklare trasé og standard for framtidig riksveg på strekninga. Hovudføremålet med prosjektet er skredsikring, og det vil bli ein tunnel forbi det mest skredutsatte partiet aust for Naustdal. Ulike alternativ for tunnel vil bli vurderte.

IMG_2249_rv5_erdal-naustdalDagens veg. Foto: Tarjei Byrkjeland Aasen, Statens vegvesen