Det er for tida stor aktivitet innerst i Kjøsnesfjorden.  Ved Lundevassenden vert det fjerna lausmassar og bygt rasvollar. Nokre steinblokker er sprengt vekk ved tunnelpåhogget. Prosjektleiar Odd Erik Haugen reknar med at forskjeringa til tunnelen startar opp i månadskifte oktober-november