No har entreprenøren òg byrja arbeidet på vestsida av Støylsnestunnelen. Dette medfører at det for tida er anleggsdrift på begge sider, i aust vedLundevassendenog i vest ved Føreneset. Arbeidet består i graving og fjerning avlausmassar, i tillegg til sprenging av fjell for åklargjeretil tunneldriving. Det er venta at tunneldrivingastartaropp i januar.