Planlegginga for opninga er i gang og det er venta mykje besøk når rassikringstunnelen innerst i Kjøsnesfjorden skal feirast.