På austsida, der det først vart starta opp, er det drive om lag 900 meter inn i fjellet.Medandet på vestsida er drive om lag 400 meter. Totallengda på tunnelen vert drøye 2,6 km. Arbeidet går som planlagd ogprosjektleiar, OddErik Haugen,rapporterarom at alt er i rute, både i forhold til tid og økonomi. Mesteparten avtunnelmassanevert brukt til å lage firerasvollar. To er ferdige og arbeidet meddeito siste er godt i gang. Det er planlagd gjennomslag før jul.