Planlagt forlenging av Støylsnestunnelen til KjøsnesKartet syner planlagt forlenging av Støylsnestunnelen til Kjøsnes

Føremålet med planen er å sikre rv. 5 Kjøsnes–Lunde mot skred.

Planen er tilgjengeleg

  • på denne sida
  • på kommunehuset på Skei

Merknadsfrist

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må sendast skriftleg innan 28. august 2015 til:

Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller
e-post firmapost-vest@vegvesen.no 

Ope møte

 Det vert arrangert ope møte på Skei hotel 19. august kl. 19.00.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettast til Bente Øyre i Statens vegvesen
telefon 57 65 57 54, e-post bente.oyre@vegvesen.no

Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Planen blir utarbeidd etter §§ 12-3 og 3-7.