- Sjølv om vegen skal opnast offisielt av H.M. Kongen den 2. november, er det ingen grunn til å vente med å sleppe trafikken til på denne rasutsette strekninga, seier prosjektleiar Odd Erik Haugen i Statens vegvesen.